Nickelallergi

Nickelallergi är vanligare än man kan tro! Ca 10 - 15 % av Sveriges kvinnor och ca 2-3 % av männen har nickelallergi. Nickelallergi uppstår främst som rodnad, klåda, blåsor, sprickor eller svullnad. 

 

EU:s nickeldirektiv innebär att nickel inte får användas i:
1. stift och ringar under läkning efter håltagning om de innehåller mer än 0,05 procent nickel, och dessa ska vara homogena
2. varor för direkt och långvarig kontakt med huden t ex smycken, klockor, knappar, blixtlås om de avger mer än 0,5 µg nickel/cm²/vecka
3. varor under punkt 2, som har en beläggning, om inte kraven är uppfyllda efter två års normal användning
Sedan 1 juli 2000 får varor, som inte uppfyller kraven, inte säljas av tillverkare eller importörer. Från 1 juli 2001 får sådana varor inte heller säljas av detaljister. Den som bryter mot reglerna kan straffas med böter eller fängelse upp till två år.